Sabtu, 06 Agustus 2011

TEMBUNG SAMBAWA

Sambawa saka tembung tanduk:
 • Nggawaa payung, aku mau ora kodanan.
 • Adusa dhisik, aku ora gatel.
 • Melula simbah, aku mau kepenak.
 • Turua dhisik, aku ora ngantuk.
Tanduk: nuku, nakoni, nukokake.
Sambawa: nukua, nukonana, nukokna.
Sambawa saka Tembung Tanggap:
 • Dak bathika rak wis rampung.
 • Dak bathikana rak wis rampung.
 • Dak bathikna rak wis rampung.
Kobathika - Dibhatika - Kobathikana - Dibhatikana - Kobathikana - Dibhatikna
Tegese Tembung Sambawa:
1. Sanajan : Gampanga kae aku tetep ora bisa.
                   Nakala kae wong iku anakku.
2. Umpama : Uwisa blanja bisa melu obral.
                     Radaa rikat mesthi ora kodanan.
3. Ngarep-Ngarep : Slamata lakumu ing dalan.
                               Besuk dadia bocah kang utama.
                               Muga enthenga lan enggal waras laramu
 • Tanggap : Dak bathik - Dak bathiki - Dak bathikake
 • Sambawa : Dak bathika - Dak bathikana - Dhak bathikake
 • Tanggap : Ko bathik - Ko bathiki - Ko bathikake
 • Sambawa : Ko bathika - Ko bathikana - Ko bathikna
 • Tanggap : Dibathik - Dibathiki - Dibathikake
 • Sambawa : Di bathikna - Di bathikana - Di bathikna

Back to TEMBUNG KRIYA 

0 komentar:

Posting Komentar

ARSIP

Disini Kode HTML Content Widget YANG INGIN SOBAT TAMPILKAN PADA TAB 3

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites